#YESRIDSPORT

Upptäck. Dela. Inspirera.
Välkommen – här delar vi bilder som våra vänner har taggat oss i med antingen @svenskridsportab eller #svenskridsport.

#YESRIDSPORT
Vi älskar att se våra kunder upptäcka Svensk Ridsport och vårt breda sortiment. När vi ser något vi inspireras av ber vi ibland om lov att få använda den bilden i våra egna kanaler, då främst på hemsidan och i sociala medier. Den text som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera om vi har fått lov att använda bilden.

Om du godkänner att vi publicerar din bild använder du hashtaggen #yesridsport när du postar bilden, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den. Då godkänner du följande:

Du ger Svensk Ridsport AB (org.nr. 556335-2524), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yesridsport vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, affischer, annonser, e-post och annan kundkommunikation, butiksexponering och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Svensk Ridsport AB:s användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Svensk Ridsport från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Svensk Ridsport AB och alla personer som handlar för Svensk Ridsport AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: [email protected]